top of page

VTS (Visual Thinking Strategies)

אסטרטגיות חשיבה חזותית

לאמן את העין,

לאמן את הראש,

לאמן את הלב...

כשאתה רואה עם עיניך מה אתה שומע?
כשאתה מקשיב עם הלב מה אתה רואה?

 

שיטת אימון נוספת שאני מציעה היא החשיבה החזותית (VTS). זהו תהליך מאתגר שנועד לפתח מיומנויות חשיבה ביקורתית ויצירתית, כישורי התבוננות, אבחנה ותקשורת מילולית.

דיון VTS מבוסס על התבוננות ביצירת אמנות ועל שיחה מונחית. השאלות מכוונות למתן פרשנות בסביבה בטוחה ולהארת תהליכי חשיבה. 
 

באמצעות התבוננות בדימויים הוויזואליים ניתנת לנו האפשרות "לפקוח את עינינו", תרתי משמע: לזהות בחירות, לשאול שאלות ולהשתמש בדמיון וברגש. 
 

התרגול מאפשר להעלות רעיונות, להכיל בעת ובעונה אחת דעות מנוגדות ופרשנויות שונות ולהתמודד עם מצבי עמימות.
התנסות בחשיבה חזותית מחזקת את היכולת להתבונן בסיטואציות אנושיות, לעמוד על דקויות, לעבד מידע ולהגיע להבנה מעמיקה של האחר. 

 

bottom of page