top of page

גישה קוגניטיבית

פיתוח תהליכי חשיבה והתנהלות

Photo by Mak on Unsplash

mak-y0kYFlcY2bo-unsplash.jpg

זהו אימון אשר במהלכו נעשה שימוש בסדרה של כלים רבי עוצמה, המציפים קשיים ובו-בזמן מפתחים יכולות בלתי מנוצלות ומאפשרים לפתח יכולות חשיבה ולמידה משופרות. התהליך הוא דיאלוגי ומתבסס על פתרון בעיות, על התנסויות באמצעות כלים קוגניטיביים, על רכישת מושגים ובניית אסטרטגיות.
 

במערכת כלי "ההעשרה האינסטרומנטלית" יש כחמש-מאות תרגילים המחולקים לארבעה-עשר כלים שונים. כל כלי משמש לחיזוק ולהעצמה של יכולת שונה. 

התרגילים מעוצבים כך שהם מעוררים סקרנות וצורך להשיג שליטה פעילה עליהם. צורך זה מתגבר ככל שעולה רמת המורכבות של התרגיל. ההצלחה בשלבים המוקדמים מעוררת רצון חזק מאוד להתמודד עם התרגילים הקשים יותר ולהגיע לשליטה בהם. 


בתחילת התהליך אנו מגדירים יחד מטרות, ועל בסיס הצרכים שאותרו אנו קובעים תוכנית עבודה, המכילה דרכי התמודדות לשיפור יכולות למידה והתנהלות בחיים. 
 

התהליך מיועד למי שמתקשה לפרוץ מעגלי קושי ורוצה להגיע לרמת תפקוד מיטבית; למי שרוצה לשפר יכולת התמקדות ולשנות את חוקי המשחק של ההתנהלות בחיים, לחשוב, לדמיין, להסיק מסקנות ולפעול. וגם למי שרוצה לשפר את יכולות הלמידה, מתוך הישגיות וחתירה למצוינות.
 

השינוי מושג באמצעות התערבות דינמית בתהליכי למידה בסיסיים, תוך כדי שימוש בלמידה מתווכת ובנייה של מיומנויות חברתיות, רגשיות והתנהגותיות.
הכלים מעצימים יכולת חשיבה עצמאית ויצירתית, מעצבים עמדות ומקנים גמישות ויכולת הסתגלות למצבים חדשים.

 

השיפור ביכולות אלו מגביר מוטיבציה ומסוגלות, מקנה שיפור בתקשורת בין-אישית ומקרין על היכולת לתפקד באופן מיטבי בכל תחומי החיים.

פיתוח ותכנון תהליכים

 

הצבה והשגה של מטרות

 

שיפור באפקטיביות, דיוק וניהול זמן

 

התארגנות, התנהגות מתכננת

 

פיתוח מסוגלות עצמית ומוטיבציה

 

 מיתון ועצירה של התנהגות אימפולסיבית

 

שיפור תהליכי מחשבה - זיהוי בעיות, אבחנה בין עיקר וטפל

 

תפיסת מציאות נאותה

 

גמישות מחשבתית
 

 יכולת לפעול במצבי אי-ודאות

 פירוט יעדי המסע 

יכולות שניתן לשפר באמצעות אימון ההעשרה האינסטרומנטלית:

bottom of page